Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 czerwca 2019 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 24 czerwiec 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenie.
3. Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi na Wójta Gminy Lipowa skierowanej do Rady Gminy Lipowa przez pana G.T
4. Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi na Włodzimierza Jezutka – Sołtysa Wsi Twardorzeczka skierowanej do Rady Gminy przez pana G.T
5. Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi na Wójta Gminy Lipowa skierowanej do Rady Gminy Lipowa przez pana G.T
6. Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa.
7. Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr CaputaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie