Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenie.
3. Analiza skargi na Wójta Gminy Lipowa złożonej przez Pana G.T oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji /-/ Piotr CaputaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie