Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2019 12:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

W dniu 20 września 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Analiza zadłużenia Gminy Lipowa

4. Bieżąca analiza realizacji wydatków i dochodów za I półrocze 2019 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/ Czesław Miklusiak/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie