Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2018 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

W dniu 11.06.2018 r. o godz. 8.30 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Kontrola przetargów w zakresie prawidłowości wyłonienia wykonawcy na budowę przedszkola w Lipowej, oraz kontrola przetargu na budowę ujęcia wody na Potoku Malinowskim oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Lipowa

4.Wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Halina Krywult

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie