Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2019 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów

Zawiadamiam, że w dniu 26.06.2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Lipowej na 18 miesięcy.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej działkę nr 563 położonej w miejscowości Lipowa.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji
/Jan Sołtysik/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie