Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2014 09:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI - 01

Referat Infrastruktury

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

NAZWA USŁUGI

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu dostarczania wody do nieruchomości, która została podłączona do sieci wodociągowej należy wystąpić do Urzędu Gminy w Lipowej z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub
  • Oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

OPŁATY

Brak opłat

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI

Zgodnie z art. 28 ust. 1 w/w ustawy „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł”.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie