Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2014 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody na gruntach

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Zatwierdzenie ugody o zmianie stosunków
wodnych na gruncie

NAZWA USŁUGI

Zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody na gruntach

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 2012.145 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zatwierdzenie ugody dotyczy zmiany stosunków wodnych między właścicielami i tylko wtedy, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu jej przez Wójta.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Lipowa

Biuro Obsługi Klienta

Tel. 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek umawiających się właścicieli gruntów.

WNIOSKI DO POBRANIA

wniosek

OPŁATY

  • Nie podlega opłacie skarbowej.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 1 miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw – w terminie 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów.

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku–Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Lipowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie