Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2019 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie 18/2018 Wójta Gminy Lipowa z 02.03.2018 r.

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Lipowa w 2018 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie