Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 13:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzanie Kryzysowe - telefony kontaktowe

W sprawach z zakresu Zarządzania Kryzysowego należy kontaktować się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lipowej tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500, pod numerem telefonu: 033 860 15 20 lub 033 867 06 22 lub adresem e-mail: gmina@lipowa.pl ; kryzys@o2.pl


Można również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu pod następującymi nr tel.:

-> w sprawach dotyczących zwierząt na terenie Gminy Lipowa:
nr tel. 033 860 15 34 lub 033 867 06 22 wewn. 134-> w sprawach dotyczących problemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Lipowa:
nr tel. 033 860 15 38 lub 033 867 06 22 wewn. 138-> w sprawach dotyczących okresu zimowego (w tym tzw. „Akcji Zima” i problemów z odśnieżaniem) na terenie Gminy Lipowa:
nr tel. 033 860 15 31 lub 033 867 06 22 wewn. 131-> w pozostałym zakresie dotyczącym zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Lipowa:
nr tel. 033 860 15 65 lub 033 867 06 22 wewn. 165.Po godzinach pracy Urzędu, w święta, dni wolne pełniony jest dyżur przez pracownika Urzędu Gminy Lipowa pod nr tel. 533 998 080 we współpracy z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Żywcu ul. Ks. Pr. S. Słonki 24, tel. (33) 861 94 90; e-mail: zzk@starostwo.zywiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie