Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2019 07:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - składa INWESTOR.


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót - składa INWESTOR lub WYKONAWCA ROBÓT.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie