Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2018 15:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

XLVIII Sesja Rady Gminy Lipowa

W dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz p.poż. za 2017 r.
4.Informacja merytoryczna i finansowa kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności w 2017 roku i przyjęcie sprawozdania.
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej przez Gminę Lipowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej
w Lipowej przez Gminę Lipowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
12. Przyjęcie protokołu z sesji XLV Rady Gminy Lipowa.
13. Przyjęcie protokołu z sesji XLVI Rady Gminy Lipowa.
14. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie