Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2014 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykup nieruchomości będącej własnością gminy, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej


Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Wykup nieruchomości będącej własnością gminy,
w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej

NAZWA USŁUGI

Wykup nieruchomości będącej własnością gminy, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2010. 102. 651ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Po złożeniu wniosku, urząd uruchamia procedurę przygotowawczą do zbycia nieruchomości albo udziela odpowiedzi odmownej na złożony wniosek. Procedura przygotowawcza może trwać do 6 miesięcy.
  • Wnioskodawca zapoznaje się z wyceną nieruchomości i warunkami jej nabycia. Jeżeli w dalszym ciągu wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem nieruchomości, ostateczne ustalenia spisywane są w protokole z rokowań.
  • następnie zawierana jest umowa notarialna zbycia nieruchomości.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Lipowa

Biuro Obsługi Klienta

33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (wzór własny) o zbycie własności w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Załączniki:
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem terenu objętego wnioskiem,
- poświadczenie prawa własności (użytkowania wieczystego, wnioskodawcy do posiadanej nieruchomości (zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej ,akt notarialny, odpis księgi wieczystej).

WNIOSKI DO POBRANIA

wniosek

OPŁATY

  • Nie podlega opłacie skarbowej,
  • Wnioskodawca musi liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wraz z procedurą przygotowawczą czas załatwienia sprawy od momentu złożenia wniosku do zawarcia umowy notarialnej, może wynieść od 6 do 8 miesięcy.

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie