Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 czerwca 2015 13:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

NAZWA USŁUGI

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2012.647 j.t./

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego kompletnego wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20, 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
  • Mapa ewidencyjna lub sytuacyjno - wysokościowa
  • Opłata skarbowa

WNIOSKI DO POBRANIA

  • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

OPŁATY

  • Oplata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2012.1282 j.t./
  • od wypisu: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł
  • od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiór osobiście, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie