Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 czerwca 2015 13:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków


KARTA USŁUGI

RI


Referat InfrastrukturyWydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytkówUrząd Gminy

w Lipowej


NAZWA USŁUGI

Wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 – j.t. z późn. zm.).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownegokompletnego wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
  • opłata skarbowa

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków

OPŁATY

  • Oplata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – /Dz.U.2012.1282 j.t./, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
  • od wydania zaświadczenia 17 zł

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczeniejest wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odbiór osobiście, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGIPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie