Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 czerwca 2015 13:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia


KARTA USŁUGI

RI

Referat InfrastrukturyWniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzeniaUrząd Gminy

w Lipowej


NAZWA USŁUGI

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

PODSTAWA PRAWNA

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267).
Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j.t.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz.U.2012.647 j.t./

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego kompletnego wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

OPŁATY

  • brak

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odbiór osobiście, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty

OSOBY DO KONTAKTU

  • Dorota Ciupka (Referent)

d.ciupka@lipowa.pl

  • tel. 33 860 15 33

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie