Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2012 14:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego

Uchwała nr VI/25/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 luty 2011 r.

w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./ 

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego: 

1.Za wykupienie kwatery: 

a) dla dziecka do 7 lat 10,00 zł + 8 % VAT 
b) jednoosobowej 205,20 zł + 8 % VAT 
c) dwuosobowej w pionie 307,80 zł + 8 % VAT 
d) dwuosobowej w poziomie 533,52 zł + 8 % VAT 

2.Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie 1.744,20 zł + 8 % VAT 
b) 2 - osobowy w poziomie 2.411,10 zł + 8 % VAT 

3. Za wykupienie miejsca pod urnę: 102,60 zł + 8 % VAT 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie