Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2019 08:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy LIPOWA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie