Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 listopada 2014 10:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Twardorzeczce.

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej

z dnia 12 listopada 2014 r.


w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Twardorzeczce.


Na podstawie art. 184 § 1 pkt. 1 oraz § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Gminna Komisja Wyborcza w Lipowej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.Odwołuje się członka komisji obwodowej nr 4 w Twardorzeczce, Pana Andrzeja Szymońskiego, powołanego Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

2.Odwołanie następuje w związku z pisemnym zrzeczeniem się członkostwa przez Pana Andrzeja Szymońskiego.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej

Justyna Wawrzuta

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie