Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 listopada 2018 09:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

TRANSMISJA Z SESJI RADY GMINY LIPOWA z dnia 19.11.2018

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o Samorządzie Gminnym nakładającymi na organy gminy obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie