Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 725

 1. 31 stycznia 2019 08:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/366/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa Lipowa.

  Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/366/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa Lipowa.

  przeczytaj całość »

 2. 31 stycznia 2019 08:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy LIPOWA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy LIPOWA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  przeczytaj całość »

 3. 31 stycznia 2019 08:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

  Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie