Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

24 lipca 2019 12:43 | wersja 4 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Najnowsza wersja

„Świadczenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipowa wraz z zagospodarowaniem tych odpadów”

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania

 

15 lipca 2019 15:06 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Najnowsza wersja

„Świadczenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipowa wraz z zagospodarowaniem tych odpadów”

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie