Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2019 12:16 | wersja 4 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa w 2019 roku

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na formularzach: załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie