Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lutego 2016 14:42 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa w 2016 roku

Wykaz organizacji pozarządowych którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie