Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2016 08:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Rb-RBZ Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

według stanu na koniec IV kwartału 2015 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie