Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2019 10:37 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Przedszkole inwestycją w przyszłość

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia, a także wsparcie osób niepełnosprawnych.
Grupę docelową stanowi 130 uczestników w tym 25 nowych uczestników.
Zadania: utworzenie 25 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia.
Wskaźniki: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, liczba dzieci z niepełnosprawnością objętych wsparciem.
Wskaźniki kluczowe: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Wartość projektu: 287 793,29 zł
Wartość dofinansowania: 244 624,30 złOkres od 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r.
Miejsce: Przedszkole w Lipowej. 34-324 Lipowa 771

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie