Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 marca 2018 09:51 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku tzw. ZUZIA w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w Lipowej

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa w kwocie 475 610,70 zł

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Lipowa poprzez adaptację zdegradowanego budynku na cele mieszkań socjalnych.

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową, w ramach projektu komplementarnego realizowanego z EFS.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie mieszkania i jednocześnie umożliwienie zdobycia źródeł utrzymania rodziny i mieszkania.

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania: przebudowę, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku mieszkalnego w miejscowości Lipowa na mieszkania socjalne na potrzeby dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przyszłych mieszkańców budynku). W obiekcie będą zlokalizowane: 4 mieszkania, komunikacja, świetlica z węzłem sanitarnym.

Dodatkowo zostanie wykonane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmuje prace:

Roboty przygotowawcze.

Roboty termomodernizacyjne: wykonanie docieplenia budynku – ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, montaż podokienników, montaż okien i drzwi, wykonanie wypraw tynkarskich.

Roboty dekarskie i pokryciowe: układanie papy termozgrzewalnej, montaż rynien i rur spustowych, montaż obróbek blacharskich.

Roboty murowe: wykonanie ścianek działowych.

Roboty remontowe: wykonanie warstw podkładowo – wyrównawczych, wykonanie tynków, układanie płytek ściennych, drzwi wewnętrznych, układanie płytek podłogowych, układanie parkietu przemysłowego.

Wykonanie schodów do budynku.

Instalacje elektryczne: instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania, oświetlenia, uziemienia, tablice rozdzielcze, instalacja odgromowa, wejściowej sygnalizacji dzwonkowej i domofonowej, TV i internetu, instalacja alarmowo-przyzywowa do mieszkania "M2".

Instalacja centralnego ogrzewania i źródło ciepła - instalacja dwururowa, system zamknięty, poziomy oraz piony w systemie rur stalowych ocynkowanych z izolacją, grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym, zawory termostatyczne z głowicami. Źródłem ciepła dla instalacji jest projektowany gazowy kocioł kondensacyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy min./max 2,6/23,4 kW przy temp. 50/30 °C wraz ze sterownikiem, automatyką pogodową, armaturą odcinającą, przylgowym czujnikiem temperatury, układem pompowym wbudowanym w kocioł i naczyniem przeponowym.

Instalacje wody wewnątrz budynku z rur PEX-a z izolacją. Do łączenia - kształtki systemowe, a do podłączeń gwintowanych armatury - złączki z mosiądzu cynow.

Pobór ciepłej wody użytkowej z elektrycznych pojem. podgrzewaczy CWU o poj. 120 dm3 i mocy 2kW/230V.

Instalacje wewnętrzne - z rur i kształtek PVC-HT. Każdy pion kanalizacji sanitarnej wyposażony w dolnej części w rewizje kanalizacyjną, a wyloty głównych pionów w wywiewkę o średnicy o 50 mm większej od nie zredukowanej średnicy, pozostałe piony zaopatrzone w zawory napowietrzające.

Biały montaż – wyposażenie łazienek / toalet: armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojąca, bateria zlewozmywakowa stojąca, miski ustępowe wraz z płuczką – zestaw kompakt, bateria natryskowa z wężem i słuchawką, baterie wannowe ścienne z wężem i słuchawką, umywalki, wanna lub prysznic.

Wyposażenie – kuchnie w zabudowie (do 4 kuchni w każdym mieszkaniu) – pomiar, dostawa i montaż kompletu mebli (szafek) kuchennych wraz z blatami – w okleinie, zlewozmywak i bateria, lodówka, płyta grzewcza, piekarnik.

Winda dla niepełnosprawnych - platforma do pionowego transportu.

Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone: droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i chodnikami, ogrodzenie.

Przystosowanie infrastr. do potrzeb os. niepełnosprawnych.

Teren wokół budynku jak i budynek zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie:

-jednego z mieszkań na parterze przystosowanego dla niepełnosprawnych, w tym instalacja alarmowo-przyzywowa,

-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, przejść w drzwiach,

-platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych,

-miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

Powierzchnia użytkowa po zakończeniu proj.: 224,11 m2, w tym:

1. Mieszkania socjalne wielorodzinne - 4 szt. o łącznej pow. użyt. 120,25 m2, w tym:

-nr M1 (parter): 26,95 m2

-nr M2 (parter): 27,18 m2

-nr M3 (1 piętro): 32,03 m2

-nr M4 (1 piętro) 34,09 m2

2. Części wspólne (w tym: świetlica i WC na poddaszu użytkowym) o łącznej pow. użytk. 103,86 m2


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie