Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2018 12:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.

Wójt Gminy Lipowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Lipowa przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie