Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2017 12:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku.

Wójt Gminy Lipowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Lipowa przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie