Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 08:14 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

  • SZULC-EFEKT SP.Z O.O

Przedmiot petycji

petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Data złożenia petycji

  • 09.11.2018

Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie