Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2014 09:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Odbiór techniczny wodomierza na własnym ujęciu wody

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI - 01

Referat Infrastruktury

Odbiór techniczny wodomierza
na własnym ujęciu wody

NAZWA USŁUGI

Odbiór techniczny wodomierza na własnym ujęciu wody.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu zmiany sposobu rozliczenia należności za odbiór ścieków z ryczałtowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) na rozliczenie na podstawie zużycia wody należy zamontować na ujęciu własnym wodomierz zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi na terenie Gminy Lipowa (druk). A następnie złożyć zlecenie odbioru technicznego wodomierza w Urzędzie Gminy w Lipowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Zlecenie wykonania odbioru technicznego wodomierza na ujęciu własnym (do pobrania)
  • Kopia faktury zakupu wodomierza, bądź kopia karty gwarancyjnej
  • Umowa o odprowadzanie ścieków (do wglądu)

OPŁATY

  • Wpłata na podstawie otrzymanej w momencie składania zlecenia faktury VAT, zgodnie z zawartą umową

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin odbioru technicznego i plombowania wodomierza zostanie uzgodniony telefonicznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia zlecenia.

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie