Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2016 13:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

,,Odcinki sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lipowa (w ramach wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia z dnia 11 marca 2016 r. znak: RI.6220.5.2016.M.Sz.)”

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie