Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2017 13:51 | wersja 7 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Nadanie numeru porządkowego budynku

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Nadanie numeru porządkowego budynku

NAZWA USŁUGI

Nadanie numeru porządkowego budynku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U.2010.193.1287 j.t./, oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów /Dz.U.2012.125/

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20, 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o nadanie numeru budynku
  • Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej z pomiaru budynku
  • Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

OPŁATY

  • bez opłaty

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od złożenia wymaganych dokumentów

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie