Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2018 14:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Mały Grant

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wójt Gminy Lipowa informuje, że zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej ofertę Stowarzyszenie Zwykłe KGW Leśna na realizację zadania publicznego z zakresu Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tytuł zadania publicznego "Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych", która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 23.07.2018 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy w Lipowej, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa lub pocztą elektroniczną: m.michalska@lipowa.pl,

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie