Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2018 13:05 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Mały Grant

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lipowa informuje, że zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej ofertę Fundacja TERRA SPEI na realizację zadania publicznego z zakresu Ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego - tytuł zadania publicznego "Sterylizacja psów i kotów przy gospodarstwach oraz kotów wolno żyjących", która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 19.03.2018 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 34-324 Lipowa lub pocztą elektroniczną: m.michalska@lipowa.pl,

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie