Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lipca 2016 13:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Małe Granty

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lipowa informuje, że, zgodnie z art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej ofertę GUKS „SUKCES” Lipowa – tytuł zadania publicznego „Ruch to zdrowie”, która wpłynęła do urzędu w dniu 22.07.2016 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 34-324 Lipowa lub pocztą elektroniczną: m.michalska@lipowa.pl,

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie