Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2015 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Małe granty

wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lipowa informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej ofertę LKS „SOKÓŁ” w Słotwinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja sportu w środowisku lokalnym w dyscyplinie piłka nożna”, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 11.09.2015 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 34-324 Lipowa lub pocztą elektroniczną: m.michalska@lipowa.pl,

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie