Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2018 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LV Sesja Rady Gminy Lipowa

W dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości nr 2536 położonej w Lipowej na rzecz Gminy Lipowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa- przysiółek Dolna Lipowa w Gminie Lipowa.
12. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Dolna Lipowa w Gminie Lipowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa”
14. Przyjęcie protokołu z sesji LIII Rady Gminy Lipowa.
15. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
16. Przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego z działalności Rady w Kadencji 2014-2018
17. Wręczenie podziękowań.
18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej BindaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie