Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 września 2018 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LIV Sesja Rady Gminy Lipowa

W dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja dotycząca wykonania budżetu za I-e półrocze 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
9. Przyjęcie protokołu z sesji LIII Rady Gminy Lipowa.
10. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie