Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

 1. 1 lutego 2018 13:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 20 załączników 20

  Przetarg

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa sceny wraz z zadaszeniem oraz zagospodarowaniem terenu na placu centralnym w Lipowej

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa sceny wraz z zadaszeniem oraz zagospodarowaniem terenu na placu centralnym w Lipowej

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa sceny wraz z zadaszeniem oraz zagospodarowaniem terenu na placu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 października 2017 08:38 | wersja 4 | Ten dokument ma 20 załączników 20

  Przetarg

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa –Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m. Leśna i Lipowa – ETAP I

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa –Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m. Leśna i Lipowa – ETAP I

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m Leśna i (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 października 2017 08:18 | wersja 4 | Ten dokument ma 20 załączników 20

  Przetarg

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa –Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m. Leśna i Lipowa

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa –Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m. Leśna i Lipowa

  Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie