Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

 1. 29 maja 2018 08:10 | wersja 4 | Ten dokument ma 17 załączników 17

  Przetarg

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 2. 24 kwietnia 2018 11:11 | wersja 5 | Ten dokument ma 15 załączników 15

  Przetarg

  Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5- cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5- cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202


  przeczytaj całość »

 3. 20 kwietnia 2018 12:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 17 załączników 17

  Przetarg

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 4. 16 kwietnia 2018 13:47 | wersja 6 | Ten dokument ma 21 załączników 21

  Przetarg

  Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5- cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5- cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


  przeczytaj całość »

 5. 21 marca 2018 12:53 | wersja 5 | Ten dokument ma 21 załączników 21

  Przetarg

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa –Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m. Leśna i Lipowa – ETAP II

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec – Lipowa –Buczkowice w km od 4 + 110 do km 4 + 540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3 + 480 do 3 + 510 w m. Leśna i Lipowa – ETAP II

  przeczytaj całość »

 6. 8 marca 2018 14:19 | wersja 4 | Ten dokument ma 21 załączników 21

  Przetarg

  Opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pod roboczym tytułem Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych i utworzenie sezonowego centrum edukacji ekologicznej w Gminie Lipowa oraz dokumentacją: prawną (w tym przygotowaniem OPZ i wytycznych dla wykonawców wraz ze wsparciem w wyborze Wykonawcy), promocyjną i aplikacyjną projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

  Opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pod roboczym tytułem Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych i utworzenie sezonowego centrum edukacji ekologicznej w Gminie Lipowa oraz dokumentacją: prawną (w tym przygotowaniem OPZ i wytycznych dla wykonawców wraz ze wsparciem w wyborze Wykonawcy), promocyjną i aplikacyjną projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych.


  przeczytaj całość »

 7. 8 marca 2018 10:31 | wersja 11 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

  Przetarg

  „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipowa” Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipowa” Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie