Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Samorządowe 2014.

 1. 14 października 2014 12:08 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Starosty Żywieckiego z dnia 2 września 2014 r.

  Obwieszczenie Starosty Żywieckiego z dnia 2 września 2014 r.

  w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Żywcu dla wyborów do Rady Powiatu w dniu 16 listopada 2014 r.

  przeczytaj całość »

 2. 13 października 2014 11:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa z dnia 13 października 2014 r.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa z dnia 13 października 2014 r.

  w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania (…)

  przeczytaj całość »

 3. 28 sierpnia 2014 09:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

  przeczytaj całość »

 4. 28 sierpnia 2014 09:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

  przeczytaj całość »

 5. 28 sierpnia 2014 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie