Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 15 grudnia 2016 12:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w Gminie Lipowa w ramach projektupt.: „Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa”, realizowanego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie