Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 24 kwietnia 2018 13:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z poźn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o (…)

  przeczytaj całość »

 2. 7 marca 2018 14:16 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Wykaz obejmujący nieruchomość położoną w miejscowości Leśna, gmina Lipowa, z przeznaczeniem do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

  Wykaz obejmujący nieruchomość położoną w miejscowości Leśna, gmina Lipowa, z przeznaczeniem do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

  W y k a z
  nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121)

  przeczytaj całość »

 3. 7 lutego 2018 10:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na „Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Lipowa w latach 2018 - 2019”, informujemy, iż (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie