Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 5 września 2018 12:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/387/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Lipowa

  UCHWAŁA NR LIII/387/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Lipowa

  przeczytaj całość »

 2. 5 września 2018 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/385/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół oraz Nadstrażnica w Gminie Lipowa

  UCHWAŁA NR LIII/385/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół oraz Nadstrażnica w Gminie Lipowa

  przeczytaj całość »

 3. 5 września 2018 12:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/384/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół, Nadstrażnica oraz Wielidroga w Gminie Lipowa.

  UCHWAŁA NR LIII/384/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół, Nadstrażnica oraz Wielidroga w Gminie Lipowa.

  przeczytaj całość »

 4. 5 września 2018 12:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/383/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  UCHWAŁA NR LIII/383/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  przeczytaj całość »

 5. 5 września 2018 12:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/380/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  UCHWAŁA NR LIII/380/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  przeczytaj całość »

 6. 5 września 2018 12:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/379/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/333/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie połączenia Przedszkola w Lipowej, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej.

  UCHWAŁA NR LIII/379/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/333/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie połączenia Przedszkola w Lipowej, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej.

  przeczytaj całość »

 7. 5 września 2018 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR LIII/378/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/168/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lipowa.

  UCHWAŁA NR LIII/378/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/168/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lipowa.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie