Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 6 grudnia 2017 13:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLII/302/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

  UCHWAŁA NR XLII/302/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

  przeczytaj całość »

 2. 6 grudnia 2017 13:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLII/301/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa

  UCHWAŁA NR XLII/301/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa

  przeczytaj całość »

 3. 6 grudnia 2017 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLII/299/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

  UCHWAŁA NR XLII/299/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

  przeczytaj całość »

 4. 6 grudnia 2017 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLII/298/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

  UCHWAŁA NR XLII/298/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

  przeczytaj całość »

 5. 6 grudnia 2017 13:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLII/297/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2018

  UCHWAŁA NR XLII/297/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2018

  przeczytaj całość »

 6. 6 grudnia 2017 13:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLII/296/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce.

  UCHWAŁA NR XLII/296/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie