Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 5 października 2017 08:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XL/279/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

  UCHWAŁA NR XL/279/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

  przeczytaj całość »

 2. 5 października 2017 07:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XL/274/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII /196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2017.

  UCHWAŁA NR XL/274/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII /196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2017.

  przeczytaj całość »

 3. 6 września 2017 08:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXIX/273/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia Uchwały Nr XXXI/193/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2016r.

  UCHWAŁA NR XXXIX/273/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia Uchwały Nr XXXI/193/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2016r.

  przeczytaj całość »

 4. 6 września 2017 08:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXIX/271/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

  UCHWAŁA NR XXXIX/271/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

  przeczytaj całość »

 5. 6 września 2017 08:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXIX/270/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

  UCHWAŁA NR XXXIX/270/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie