Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 29 stycznia 2018 11:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLIV/323/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

  UCHWAŁA NR XLIV/323/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

  przeczytaj całość »

 2. 29 stycznia 2018 11:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLIV/319/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

  UCHWAŁA NR XLIV/319/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

  przeczytaj całość »

 3. 29 stycznia 2018 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLIV/318/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/297/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2018

  UCHWAŁA NR XLIV/318/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/297/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2018

  przeczytaj całość »

 4. 29 stycznia 2018 11:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XLIV/315/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

  UCHWAŁA NR XLIV/315/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie