Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 5 lipca 2017 13:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXVIII/265/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzenia Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/265/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzenia Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.

  przeczytaj całość »

 2. 5 lipca 2017 13:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXVIII/262/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/262/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.

  przeczytaj całość »

 3. 5 lipca 2017 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXVIII/261/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXX/162/12 z dnia 29 października 2012 r. o podziale Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/261/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXX/162/12 z dnia 29 października 2012 r. o podziale Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  przeczytaj całość »

 4. 5 lipca 2017 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXXVIII/258/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2017.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/258/17 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2017.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie