Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2010-2014

 1. 9 października 2015 10:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała nr XXXVII/206/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 139, położonej w miejscowości Leśna, gmina Lipowa.

  Uchwała nr XXXVII/206/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 139, położonej w miejscowości Leśna, gmina Lipowa.

  Uchwała nr XXXVII/206/13

  Rady Gminy Lipowa

  z dnia 16 lipca 2013 r.

  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 grudnia 2014 07:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr L/273/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

  Uchwała nr L/273/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

  Uchwała nr L/273/14
  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 grudnia 2014 09:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XLIX/267/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa

  Uchwała Nr XLIX/267/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa

  Uchwała Nr XLIX/267/14

  Rady Gminy Lipowa

  z dnia 9 października 2014 r.

  przeczytaj całość »

 4. 17 grudnia 2014 09:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XLIX/265/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzenia Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.

  Uchwała Nr XLIX/265/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzenia Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.

  Uchwała (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie