Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 października 2014 10:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Lipowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r

Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Ewentualne uwagi i propozycje proszę wnosić na adres mailowy i.jakubiec@lipowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, pok. nr 15 do referenta Ilony Jakubiec, w terminie od 15 do 24 października 2014 roku. Uwagi i propozycje wniesione po tym terminie będą uwzględnione przy uchwalaniu kolejnego rocznego programu współpracy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie