Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2013 15:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konsultacje Rocznego Programu wspólpracy Gminy Lipowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego rocznego   programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 

 

Ewentualne uwagi i propozycje proszę wnosić na adres mailowy j.wawrzuta@lipowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, pok. nr 19 do podinsp. Justyny Wawrzuta, w terminie od 8 do 17 listopada 2013 roku. Uwagi i propozycje wniesione po tym terminie będą uwzględnione przy uchwalaniu kolejnego rocznego programu współpracy.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie