Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 października 2014 09:32 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

o losowaniu jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach

zarządzonych na 16 listopada 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Lipowej na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt. 2

Poszczególne numery Gminna Komisja Wyborcza w Lipowej przyzna w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej w budynku Urzędu Gminy Lipowa, Lipowa 708.

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz podana do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej

Justyna Wawrzuta

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie