Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 13:48 | wersja 22 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Infrastruktury

Kierownik Referatu Infrastruktury - Marzena Nowak

parter pok. 4

tel. 33 860 15 63

m.nowak@lipowa.plZamówienia publiczne

Marzena Krzesak - Inspektor (zastępstwo: mgr Ewa Hajman)

I Piętro, pok 8

33 860 15 65

e.hajman@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Alina Jasek - Specjalista

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

a.jasek@lipowa.pl


Inwestycje

Magdalena Pawlusiak - Inspektor

parter pok. 4

tel. 33 860 15 63

m.pawlusiak@lipowa.pl


Komunikacja i oświetlenie uliczne

Agnieszka Brodzińska - Podinspektor

parter pok. 4 a

tel. 33 860 15 37

a.brodzinska@lipowa.pl


Zagospodarowanie przestrzenne

Dorota Ciupka - Inspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 33

d.ciupka@lipowa.pl


Rolnictwo i leśnictwo, gospodarka nieruchomościami

Monika Machowska - Podinspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.machowska@lipowa.pl


Ochrona środowiska

Maria Szustakowska - Inspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.szustakowska@lipowa.pl


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie